Super%20bokkie_edited.png

Nasorgdienste

Bokkie Junior Naskool 

  • Die naskool is uitgekontrakteer en word deur Bokkie Naskool bestuur.

  • Die hoof is Carla Lecouna (0609630579)

  • Enige verdere navrae kan gerig word aan bokkienaskool@gmail.com

Ad hoc nasorg:

  • Ad hock nasorg is beskikbaar. 

  • Hiervoor moet daar direk met die nasorg geskakel word vir reëlings.

Vakansiesorg

Vakansiesorg is beskikbaar, skakel direk met Bokkie Junior Naskool