Parkieland_edited.png

Finansies

Skoolgelde soos hieronder aangedui is vir 2021.

‘n Registrasiefooi van R800 moet u kleuter se aansoekvorm vergesel. Hierdie fondse sluit ‘n

  • Parkieland T-hemp,

  • ‘n rugsak 

  • kunsbenodigdhede in. 

Die skoolfooie vir 2021:  

  • R2,720/maand:  halfdagkleuters

  • R4,200/maand:        voldagkleuters

  • Betaaldatums:

    • Fooie is streng vooruitbetaalbaar.

    • Voor die 7e van elke maand.

Kontantlose skoolomgewing