Grondslagfase Akademie

Laerskool Menlopark bied vakke aan soos Nasionaal en deur die Gautengse Onderwys Departement voorgeskryf word, m.a.w. Afrikaans Huistaal, Engels Addisionele taal, Wiskunde en Lewensvaardighede.

Huistaal (Afrikaans):

 • Luister en praat

 • Lees en klanke

 • Skryf en handskrif (slegs vir Gr. 3)

Eerste Addisionele Taal (Engels)

 • Luister en praat

 • Lees en klanke

 • Skryf (slegs vir Gr. 3)

Wiskunde:

 • Getalle, begrip en berwerkings

 • Patrone

 • Ruimte en vorm

 • Meting

 • Datahantering

Lewensvaardigheid:

 • Persoonlike en sosiale welstand, sosiale en emosionele gesondheid.

 • Skeppende kunste: Uitvoerende kuns: Dans, Drama, Musiek en Visuele kuns.

 • Liggaamsopvoeding: waarneming en bewegingsontwikkeling, ritme en balans.

Assessering

Elke vak het spesifieke inhoud (minimum vereistes) wat elke kwartaal bemeester moet word. Formele assesseringstake soos Nasionaal vasgestel is, word ook elke kwartaal in al die vakke gedoen. Leerlinge word tydens die aanbieding van 4 vakke deurlopend geassesseer.