Grondslagfase

Liggaamlike ontwikkeling en Uitvoerende kunste

  • Bied geleentheid tot kreatiewe kommunikasie, dramatisering, sang en musiek.

  • Ontwikkel fisieke vaardighede.

  • Stimuleer geheue, improvisasie en leervaardighede.

  • Bou selfvertroue en groepdinamika.