Super%20bokkie_edited.png

KOmmunikasie

Nuusbriewe: 

  • Nuusbriewe word elke Woensdag via die nuusbrief koevert uitgestuur.  Voltooi asseblief die skeurstrokie om ontvangs daarvan te erken.

Geldkoeverte: 

  • Let asseblief daarop dat ons “cashless” is en dat enige betalings deur middel van ‘n EFT (met die korrekte verwysing) of “D6 cashless app” gemaak kan word.

Probleme:

  • Ons sal alle probleme rakende u kind vertroulik en sensitief hanteer.

  • Hou ons asseblief op hoogte van huislike en emosionele probleme.

  • Bespreek probleme so gou moontlik met die klasonderwyseres en indien nodig met die Graad-0 bestuurder.

  • Ons behou die reg voor om u te versoek dat u kleuter gehaal moet word indien hy/sy:

  1. die klas ontstig

  2. enige vorm van wangedrag toon.

  • U is welkom om te kom gesels, maak asseblief net vooraf ‘n afspraak.