6_edited.jpg

Landloop

Landloop en middelafstande (atletiek) funksioneer saam en vul mekaar aan. Die sport het die afgelope paar jaar gegroei tot so ‘n mate dat daar al in die verlede 12 atlete in die Gauteng-Noordspan ingesluit is.

Tydens oefening word aandag gegee aan aspekte soos spoed, uithouvermoë en kragwerk. Die doel van die oefeninge is om atlete blootstelling te gee aan landloop. Ons skep ‘n gemaklike atmosfeer waarbinne ‘n atleet sy volle potensiaal kan bereik en ook sy sosiale vaardighede kan verbeter. Ons poog om lekker hard en gereeld te oefen en selfdissipline aan die dag lê sodat ons ons doelwitte kan bereik.