Skooltye

Die skool begin om 7:25 en verdaag om 13:30 vir alle leerlinge vanaf Graad 1 tot Graad 7.


Daar is daagliks 2 pouses.