Super%20bokkie_edited.png

Leer en speel

Doelstellings van die skool

 

  • onderrig deur medium van Afrikaans

  • die handhawing van hoe onderrig standaard;

  • die aanbied van 'n verskeidenheid buitekurrikulere aktiwiteite;

  • die identifisering en ontwikkeling van leerlinge se leierskapsvaardighede;

  • ons werk tot om die kleuter te ontwikkel tot die volle potensiaal sodat hulle met self vertroue die volgende fase kan aanpak

Speel

Ons kleuters, speel 'n belangrike en aktiewe rol in hulle eie ontwikkeling deur middel van hulle interaksie met die omgewing wat deur ongestruktureerde spel plaasvind.

Hier by Menlo Maters ontwikkel die kleuter se vaardighede deur spel en kreatiewe denke binne en buite die klaskamer.

Konsert en Gradeplegtigheid

Die einde van die jaar  is  altyd  'n  groot opgewondenheid by Menlo-maters.  Ons  sluit  die  jaar at met 'n formele gradeplegtigheidfunksie en prettige konsert. Die graad O kleuters neem ook elke vier jaar deel aan die laerskool revue.

Ons speelterrein

Die kleuters by Menlo Maters word bederf met drie speelterreine. Deel van hierdie drie terreine is 'n groot sandput, klim-en-klouter  apparaat, wipplanke, swaaie en fantasieareas.

In-en uitstappies

lnstappies is 'n heerlike ondervinding vir ons kleuters! Ons kleuters word een tot twee maal per kwartaal bederf met 'n instappie. Ons gaan een keer 'n jaar op 'n uitstappie en die busrit is normaalweg die hoogtepunt van die dag!