Parkieland_edited.png

algemeen

FOTOGRAFIE

 • Daar word deurentyd foto’s van die kinders geneem soos hulle aan verskillende aktiwiteite deelneem. Die foto’s word op die Parkieland webtuiste (www.parkieland.co.za) afgelaai, asook op facebook en flickr.

 • Dra kennis hiervan en kom bespreek dit asseblief indien u ongemaklik is hiermee. Ons verseker u dat dit baie goed bestuur word.

Speelgoed

 • Geen speelgoed mag saamgebring word nie.

 • Speelgoed raak weg, breek en veroorsaak onenigheid.

 • Indien van die skool se speelgoed by die huis aankom, stuur dit asseblief terug.

GESUIWERDE WATER

 • Elke klas het ‘n waterstaander wat gesuiwerde water vrylik beskikbaar stel aan ons kleuters.

 • Vir hierdie diens vra ons ‘n eenmalige bydrae van R130.

Medies

 • Kleuters met aansteeklike siektes, wat koorsig is of kopluise het mag nie die skool bywoon nie.

 • Indien u kleuter vir meer as twee dae afwesig is, moet u ons asseblief van ‘n doktersbrief voorsien.

 • Kleuters wat antibiotika gebruik moet vir 2 skooldae tuis bly.

 • Alle medisyne moet by die klasonderwyseres ingehandig word en in die medisyneboek aangeteken word, hoewel ons slegs medisyne in uitsonderlike gevalle wil ontvang vanweë die veiligheidsaspek met die kleuters.

 • Medikasie vir allergieë, bv. bysteek moet deur u voorsien word.

 • Om te verseker dat ons u in ‘n noodgeval vinnig kan opspoor, moet alle veranderings van huis-, sel-, en werktelefoonnommers so spoedig moontlik by die klasonderwyseres aangemeld word.