Ondersteuning dienste

Die leerling-ondersteuningspan is toegewyd aan die ondersteuning van leerlinge wat hindernisse in leer en ontwikkeling ervaar.  Die funksie van hierdie span is om leerders akademies, perseptueel, sosiaal en emosioneel te ondersteun sodat hulle tot hulle volle potensiaal kan ontwikkel en presteer. Die skool bied die volgende professionele terapeutiese dienste waarvan die kostes van mediese fondse verhaalbaar is.

 Arbeidsterapie

Dalene Joubert  082 920 4142

Maréza Muller    084 674 7312

Coralié Vermaak  082 411 0166

Spraak- en taalterapie

Almarié Jacobs  082 468 5611

Opvoedkundige sielkundige