Parkieland_edited.png

Visie en misie

 • ONS MISSIE is om voortreflike en relevante onderwys te verskaf.

 • ONS VISIE is om gelukkige, selfversekerde kleuters na die Laerskool te stuur.

 • ONS DOELSTELLINGS is om deur middel van ‘n gespesialiseerde sillabus wat Taal, Wiskunde en Lewensvaardigheid insluit, ons visie te bereik.

 • ONS LEUSE is Parkieland is PRET! 

 • ONS LEER, ONDERSOEK EN ONTDEK deur ‘n spelende aanslag.  Ons het twee speelgeleenthede gedurende die oggende op drie ouderdomstoepaslike speelterreine.

 • ONS DAGPROGRAM lei tot die ontwikkeling van skoolgereedheid met die klem op VOORVAARDIGHEDE vir lees, skryf en Wiskunde.

 • ONS ONDERWYSPERSONEEL is ons trots en is almal Gegradueerde Onderwyseresse met ondervinding en selfs verdere opleiding.

 • ONS DAGPROGRAM is ontwerp om aan die kognitiewe-, sosiale-, geestelike-, fisiese- en emosionele behoeftes van jong kinders te voldoen sonder om formeel te wees.

 • ONS FOKUS is om ‘n tuiste weg van die huis te skep en daarom word kinders op ‘n liefdevolle wyse hanteer en vind dissipline op ‘n liefdevolle, positiewe manier plaas volgens Christelike beginsels.

 • ONS KLASSE is ruim en in verskillende ontwikkelings-areas ingerig met onder andere ‘n leeshoekie, blokarea, fantasie-area en vryspelareas.  Die toilette is in die klasse vir veiligheid en gemak.

 • ONS KINDERS wat vanaf Parkieland na die Laerskool oorbeweeg, presteer uitnemend goed.  Ons kindgerigte benadering werp verseker vrugte af.  Op sportgbied blink ons kinders uit en lewer hulle uitmuntende prestasies.  Ons vier graag al ons oudkleuters se mylpale.

 • ONS PRET-AKTIWITEITE sluit in besoeke en uitstappies, deelname aan opvoedkundige- en sosiale aktiwiteite en temagerigte pretdae.

 • ONS IS ‘N SPAN wat saamwerk as ouers, personeel en terapeute om in belang van ons kinders se welstand en welsyn op te tree.

 • ONS SEKURITEIT is vir ons belangrik en word ondersteun deur vingerafdruk-toegangsbeheer, kring-televisie kamera’s op die terrein, asook in die klaskamers, Reaksie-eenheid en wagte buite die skool.

 • PARKIELAND:  Ons glo in ‘n hoë waardesisteem:

 

 • P - Passie vir kinders

 • A - Anker in God

 • R - Regverdigheid

 • K - Kind wees

 • I  - Individualiteit

 • E - Eiewaarde

 • L - Liefde

 • A - Andersheid

 • N - Nederigheid

 • D - Doel van ons lewe