redenars

9Z0A0354_edited.jpg
  • Leerders word vanaf graad 1 blootgestel aan die vaardigheid om te redeneer.

  • Nuusperiodes in die grondslagfase is bekend vir terugrapporteer, dink en redeneer.

  • Leerders kry die geleentheid om tydens saalperiodes oor skoolaktiwiteite terug te rapporteer.

  • Redenaarswerksessies word intern vir leerders en ouers aangebied, waarna redenaarsuitdunne plaasvind.

  • Gemsbokkie-aand is die spesiale geleentheid waar leerders in graadverband hul redevoering op kompetisiebasis doen.

  • Super 12–deelname en Radikale Redenaars bied verdere geleentheid tot deelname.

  • Leerders kan vorder tot ATKV-deelname en interskole kompetisies. Redevoering vind ook in Engels plaas. Graad 6- en 7-leerders kry die geleentheid om aan die Abe Bailey-tweetaligheidskompetisie deel te neem.