3_edited.jpg

Rugby

Rugby as sport, vorm ‘n belangrike opvoedingsmedium in die omvattende opvoeding van ons kinders. Laerskool Menlopark poog om gesonde menseverhoudings, spangees, sosiale interaksie en gesonde wen-verloor ingesteldheid te kweek by ons spelers.

Sportorganiseerders en afrigters is primêr verantwoordelik vir die onderskeie spanne en spelers. Deur deelname probeer ons ‘n liefde vir dié sport ontwikkel en die seuns toe te rus met die nodige vaardighede.