Parkieland_edited.png

Toelating

  • Kleuters word eers toegelaat vanaf die jaar wat hulle 3 word.

  • Die volgende dokumente saam met die Inskrywingsvorm is nodig vir toelating:

    • Kopieë van beide biologiese ouers se identiteitsdokumente.

    • Bewys van residensiële adres (Bv. Munisipale rekening).

    • Afskrif van leerder se onverkorte (“unabridged”) Geboortesertifikaat.

    • Afskrif van kleuter se Immuniseringsertifikaat.